Thursday, September 01, 2011

Archimon in het Nederlands

Archimon begon in september 2000 als een volledig Engelstalige website, opgezet met als doel een internationaal publiek te informeren over historische architectuur in Nederland en aanverwante onderwerpen. Reden hiervoor was de oppervlakkige (en vaak onjuiste) informatie op de website van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Na enkele jaren besloot ik dat de Nederlandse architectuurgeschiedenis een te breed onderwerp was om goed uit te kunnen werken. Ik ben me toen volledig gaan richten op de kerkelijke architectuur, een thema dat toch al de hoofdmoot van de site vormde.

11 jaar na de start omvat Archimon (een samentrekking van architecture en monuments) bijna 900 pagina's over architecten, bouwstijlen, steden en gemeentes en, vooral, afzonderlijke kerken. Hoewel de keuze voor het Engels soms kritiek uitlokte heb ik reeds lang geleden besloten dat er geen weg terug is. Althans, een vervanging van het Engels door Nederlands zit er niet in. Dat wil ik ook niet. Echter, een puur Engelstalige website vind ik ook geen optie meer. Ik heb dan ook besloten dat Archimon geleidelijk, weliswaar gedeeltelijk, tweetalig wordt. Allereerst zullen de pagina's die een overzicht geven van kerken in steden en gemeentes worden voorzien van cursieve Nederlandse tekst, waarbij nieuwe en verbeterde pagina's voorrang krijgen.
Ik heb juist voor deze pagina's gekozen omdat dergelijke informatie in het Nederlands vrijwel niet voorhanden is, ook niet op websites als Reliwiki en Wikipedia. Dat zijn bij elkaar al meer dan 150 pagina's. Daarna komen de pagina's over architecten aan de beurt, en vervolgens de bouwstijlen. Of ook ooit de bijna 600 pagina's over afzonderlijke kerken worden vertaald is iets wat ik nu niet durf te beloven. Misschien een selectie. Maar dat is voor de lange termijn.


De volgende pagina's over plaatsen en gemeentes zijn voorzien van een vertaling in het Nederlands:
Nieuws over verdere vertaalde of nieuwe tweetalige pagina's zullen steeds worden aangekondigd in aparte Nederlandstalige weblogberichten. Verder zal het overzicht worden bijgehouden op deze pagina. Overige wijzigingen worden als vanouds bekendgemaakt in het Engels.


No comments:

Post a Comment